Căn hộ D'.Le Pont D'or - Căn hộ 3 phòng ngủ + 1

Diện tích 298 m2; Tầng 18-21

Căn hộ C

Căn hộ 2 phòng ngủ

73, 92, 99, 108 m2

Penhouse 3 phòng ngủ + 1

130-184-147 m2

Căn hộ 2 phòng ngủ + 1

113 m2

Penhouse 4 phòng ngủ + 1

392-411-418-442 m2

Căn hộ 3 phòng ngủ

128-130-144-149 m2

Đặc biệt - Căn hộ Studio

64 m2

Căn hộ 3 phòng ngủ + 1

298 m2

Mặt bằng căn hộ

Mặt bằng từng tầng