Bất động sản Việt Nam đầu năm 2014 – Những sự kiện mới nhất.

Tuần đầu tiên của năm mới 2014, hàng loạt quyết sách quan trọng tập trung hỗ trợ thị trường bất động sản đã được ban hành hoặc có hiệu lực thi hành đang thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Sau đây là những sự kiện nóng nhất của bất động sản Việt Nam đầu năm mới 2014 Yêu cầu báo cáo tình trạng giải cứu bất động sản trong tháng 3/2014 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 2/1 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế...

Read More