Gói thầu cọc khoan nhồi khu nhà A (XL-02) thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại Giao,Thi công cọc khoan nhồi, gói thầu số 1: Đoạn Mai Dịch – Trung Hoà, dự án đường vành đai 3 – Hà Nội,Thi công cọc khoan nhồi (từ trụ P3 đến trụ P7), gói thầu số 1: Xây dựng tuyến và các công trình trên tuyến đoạn K0+0.00 đến Km1+539.48, dự án Xây dựng đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân…

CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG TY ĐÃ THI CÔNG
TT Tên công trình Quy mô/ Công suất Giá trị Thời gian thực hiện hợp đồng Chủ đầu tư
1 Gói thầu cọc khoan nhồi khu nhà A (XL-02) thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại Giao 70 cọc đường kính 1,5m
76 cọc đường kính 1,2m
Chiều sâu trung bình 55m
63 tỷ 2010 Bộ Ngoại Giao
2 Thi công cọc khoan nhồi, gói thầu số 1: Đoạn Mai Dịch – Trung Hoà, dự án đường vành đai 3 – Hà Nội 74 cọc đường kính 1,5m
58 cọc đường kính 1,0m
Chiều sâu trung bình 45m
30 tỷ 2011-2012 Ban quản lý dự án Thăng Long (PMU Thăng Long)
3 Thi công cọc khoan nhồi (từ trụ P3 đến trụ P7), gói thầu số 1: Xây dựng tuyến và các công trình trên tuyến đoạn K0+0.00 đến Km1+539.48, dự án Xây dựng đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân 150 cọc đường kính 1,0m
Chiều sâu trung bình 47m
33 tỷ 2012 Ban quản lý dự án 85
4 Gói thầu XL01: Thi công phần móng, tầng hầm Nhà Quốc Hội – Dự án Đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) 2 tầng hầm
Diện tích xây dựng
13.000 m2
Tổng diện tích 26.000 m2 sàn
70 tỷ 2011 Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới)
5 Công trình “Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh – Hà Đông” 150 cọc đường kính 1,2m
Chiều sâu trung bình 54m
9,2 tỷ 2012-2013 Ban quản lý Đường sắt
6 Công trình “Cọc khoan nhồi thí nghiệm, thuộc dự án Khu nhà ở Văn phòng Dịch vụ số 136 Hồ Tùng Mậu” 19 cọc đường kính 1,5m
Chiều sâu trung bình 60m
5,5 tỷ 2013 Ban quản lý dự án Khu nhà ở Văn phòng Dịch vụ số 136 Hồ Tùng Mậu
7 Công trình Nhà ga Đại học Quốc Gia thuộc dự án “Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh – Hà Đông” 60 cọc đường kính 1,5m
Chiều sâu trung bình 54m
9,2 tỷ 2013 Ban quản lý Đường sắt