Stt Thành phần hồ sơ Loại                văn bản Đối với lao động tự do, người hết tuổi lao động (không phải người có công với cách mạng, thương binh…)
1 Đơn đăng ký mua nhà Bản gốc Mẫu theo đơn
2 Giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng chỗ ở Bản gốc

Xin xác nhận tại UBND xã (phường) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú theo Mẫu theo đơn. Đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội và có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội thì Mẫu 03 phải in làm 02 bản và xin xác nhận ở 02 nơi (UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú)

3 Giấy xác nhận thu nhập Bản gốc Người đứng đơn xin xác nhận lương hưu (nếu có) tại cơ quan chi trả lương hưu.Nếu vợ hoặc chồng hoặc các thành viên còn lại trong cùng sổ hộ khẩu hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị thì từng thành viên đó phải xin xác nhận về mức thu nhập theo Mẫu theo đơn
4 Chứng minh nhân dân Bản sao công chứng Của hai vợ chồng đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà đã kết hôn và/hoặc của từng thành viên trong cùng sổ hộ khẩu.
5 Sổ hộ khẩu thường trú Bản sao công chứng Của hai vợ chồng đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà đã kết hôn và chung sổ hộ khẩu. Trường hợp hai vợ chồng đứng riêng sổ hộ khẩu yêu cầu nộp bản sao sổ hộ khẩu của vợ và của chồng.
6 Sổ hộ khẩu tạm trú Bản sao công chứng Của người đứng đơn mua nhà trong trường hợp người đứng đơn mua nhà không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội và có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.
7 Giấy đăng ký kết hôn Bản sao công chứng Trường hợp đứng đơn mua nhà đã kết hôn
8 Sổ bảo hiểm xã hội Bản sao công chứng Đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội và có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội
9 Giấy tờ ưu tiên Bản sao công chứng Không có
10 Ảnh các thành viên trong hộ gia đình Mỗi thành viên trong sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú nộp 01 ảnh thẻ kích cỡ (3cmx4cm). Yêu cầu ảnh để riêng trong phong bì

Để phục vụ cho việc hoàn thiện hồ sơ vay vốn ngân hàng và báo cáo cơ quan đơn vị nơi người đứng đơn mua nhà đang công tác (nếu có) . Yêu cầu khách hàng sau khi hoàn thiện xong hồ sơ photo tối thiểu 02 bộ hồ sơ để lưu lại. Chủ đầu tư không đồng ý cho khách hàng mượn lại hồ sơ để pho to (kể từ thời điểm Chủ đầu tư nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ).

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[ess_grid alias=”ho-so-vay-von”][/ess_grid]