Author: Tia chớp

Tiến độ dự án chung cư Dleroisoleil

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN D'.LE ROI SOLEIL HOÀNG CẦU THI CÔNG NHANH CHÓNG, BÀN GIAO ĐÚNG HẠN 7 KHỞI CÔNG THÁNG 06/2016 Đến 06/2016 chung cư D’.Le Roi Soleil Quảng An đang thi công phần thân, dự án đã thi công đến tầng 02. TIẾN ĐỘ DỰ ÁN...

Read More