Danh sách sếp hạng tòa nhà dựa trên thước đo chiều cao tiêu chuẩn: bao gồm ngọn tháp và các chi tiết kiến trúc nhưng không bao gồm cột ăngten

Hội đồng nhà cao tầng và đô thị Habitat (CTBUH) đã định nghĩa một tòa nhà dân cư là một trong những nơi mà 85% hoặc hơn tổng diện tích sàn của nó được dành riêng cho việc sử dụng nhà ở. CTBUH là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1969, quyết định danh sách tòa chung cư cao nhất thế giới đã và đang hoàn thành dựa trên các tiêu chuẩn mà các tòa nhà cần được xác định. Nó đã duy trì danh sách 100 nhà ở hoàn thành và chưa hoàn thành cao nhất thế giới từ năm 2000.  Tòa nhà chọc trời ở cao nhất thế giới là tòa Princess Tower tại Dubai, United Arab Emirates. Nó được đứng đầu với chiều cao 414 mét (1,358 ft) vào năm 2012. Tòa nhà chọc trời cao nhất ở thứ hai là 23 Marina cao 392 mét (1,286 ft) tại Dubai, nó cũng được hoàn thành vào năm 2012. Tòa nhà chọc trời cao thứ ba là Elite Residence, ở mức 381 mét (1.250 ft) tại Dubai, nó được hoàn thành vào năm 2012. Tòa nhà chọc trời cao thứ tư thế giới là Marina Torch cao 348 mét (1,142 ft) tại Dubai, nó được hoàn thành vào năm 2011. Tòa nhà chọc trời cao thứ năm là Q1 đứng ở mức 322 mét (1.056 ft) tại Gold Coast Australia, hoàn thành vào 2005. Cơ sở dữ liệu các tòa nhà chọc trời của CTBUH tiết lộ hơn 100 tòa nhà cao nhất đang được xây dựng trên thế giới. Cao nhất là World One ở Mumbai Ấn Độ, sẽ tăng lên 442 mét (1,450 ft), Diamond Tower tại Jeddah Saudi Arabia, với chiều cao dự kiến ​​là 432 mét (1,417 ft), và 432 Park Avenue ở thành phố New York Hoa Kỳ, sẽ tăng lên 425 mét (1.394 ft).

1. World One

 • Xếp hạng: 1
 • Địa điểm: Mumbai, Ấn Độ
 • Chiều cao: 442m
 • Số tầng: 117
 • Tình trạng: đang xây dựng (dự kiến hoàn thành vào năm 2015).

world one

2. Diamond Tower

 • Xếp hạng: 2
 • Địa điểm: Jeddah, Ả Rập Saudi
 • Chiều cao: 432m Số tầng: 93
 • Tình trạng: đang xây dựng (dự kiến hoàn thành vào năm 2017).

Diamond Tower

3. 432 Park Avenue

 • Xếp hạng: 3 Địa điểm: New York, Mỹ
 • Chiều cao: 425,7m
 • Số tầng: 85
 • Tình trạng: đang xây dựng (dự kiến hoàn thành vào năm 2015).

432 Park Avenue

4. Princess Tower

 • Xếp hạng: 4
 • Địa điểm: Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
 • Chiều cao: 414m
 • Số tầng: 101
 • Tình trạng: hoàn thành vào năm 2012.

Princess Tower

5. 23 Marina

 • Xếp hạng: 5
 • Địa điểm: Dubai,
 • Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
 • Chiều cao: 392m Số tầng: 90
 • Tình trạng: hoàn thành vào năm 2012.

23 Marina

6. Abu Dhabi Plaza

 • Xếp hạng: 6
 • Địa điểm: Astana, Kazakhstan
 • Chiều cao: 382m
 • Số tầng: 88
 • Tình trạng: đang xây dựng (dự kiến hoàn thành vào năm 2017).

 

Abu Dhabi Plaza

7. Elite Residence

 • Xếp hạng: 7
 • Địa điểm: Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
 • Chiều cao: 381m
 • Số tầng: 91
 • Tình trạng: hoàn thành vào năm 2012.

Elite Residence

8. World Trade Center Abu Dhabi

 • Xếp hạng: 7
 • Địa điểm: Abu Dhabi
 • Chiều cao: 381m
 • Số tầng: 88
 • Tình trạng: đang xây dựng (dự kiến hoàn thành vào năm 2014).

World Trade Center Abu Dhabi

9. Oberoi Oasis Tower B

 • Xếp hạng: 9
 • Địa điểm: Mumbai, Ấn Độ
 • Chiều cao: 372m
 • Số tầng: 82
 • Tình trạng: đang xây dựng (dự kiến hoàn thành vào năm 2015).

Oberoi Oasis Tower B

10. The Marina Torch

 • Xếp hạng: 10
 • Địa điểm: Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
 • Chiều cao: 348m
 • Số tầng: 80
 • Tình trạng: hoàn thành năm 2011.

10. The Marina Torch

Bài viết liên quan

[ess_grid alias=”bv – bau chon”][/ess_grid]