Tòa chung cư cao nhất thế giới với 117 tầng

Tòa chung cư cao nhất thế giới với 117 tầng nhiều cư dân sống tại đây