Chung cu Discovery Complex Cau Giay về đêm

chung cư Disocvery Complex về đêm hiện ra lung linh giữa trung tâm quận Cầu Giấy