Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản cần có nhiều điều kiện

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và đăng ký kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải ít nhất 1 người của tổ chức có chứng chỉ môi giới bất động sản.

Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và có chứng chỉ môi giới bất động sản.

2. Các yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản

Tuân thủ các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp.

Không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, năng lực và trình độc huyên môn.

Có hiểu biết sâu rộng các lĩnh vực pháp luật, xây dựng, kiến trúc quy hoạch, phong thủy, tâm lý, xã hội, lịch sử, địa lý, chính trị,  kinh tế…

Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản  có thái độ làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình, ý thức trách nhiệm cao, thật thà trung thực.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết các vấn đề liên quan đến thương vụ môi giới.

3.Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của nghề dịch vụ môi giới bất động sản

– Những tác động đến cầu bất động sản của xã hội:

+ Chu kỳ phát triển kinh tế.

+ Sự thay đổi về cầu bất động sản.

– Sức cung của bất động sản:

+ Cung của thị trường bất động sản liên quan đến tốc độ tăng trưởng và suy thoái của từng loại bất động sản khác nhau.

+ Cung bất động sản còn phụ thuộc vào sự bùng phát trong xây dựng.

+ Cung bất động sản còn phụ thuộc vào chính sách xã hội của nhà nước và tính năng động của thị trường tài chính.

– Chuyển đổi cơ cấu kinh tế:

+ Chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nước.

+ Chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên bình diện quốc tế.

– Khả năng tài chính.

– Sự bất ổn định tự nhiên của thị trường bất động sản.

– Môi giới bất động sản và công nghệ thông tin.

[ess_grid alias=”moi gioi bds(bv)”][/ess_grid]