mo hinh kinh doanh

Diễn giải Quy trình bán hàng tại sàn giao dịch bất động sản

1. Tiếp đón khách hàng

Nhân viên lễ tân có trách nhiệm tiếp đón khách hàng đến Sàn giao dịch, cung cấp cho khách hàng tài liệu giới thiệu sản phẩm, biểu phí,… của sàn, mời khách tham quan sàn. Nếu khách nêu rõ yêu cầu, lễ tân liên hệ và hướng dẫn khách trực tiếp gặp bộ phận nghiệp vụ liên quan.

2.  Tư vấn, giới thiệu sản phẩm

Nhân viên tư vấn, nhân viên kinh doanh tại sàn tìm hiểu nhu cầu của khách hàng về mua, bán, thuê, cho thuê, thuê mua…

Nhân viên tư vấn, nhân viên kinh doanh giới thiệu cho khách các dịch vụ của Sàn giao dịch và biểu phí kèm theo, giúp khách hàng ra quyết định.

3.  Khách hàng đăng ký sản phẩm

Sau khi khách hàng quyết định, nhân viên kinh doanh hỗ trợ khách hàng sử dụng các dịch vụ của sàn.

– Đối với khách hàng có nhu cầu mua bất động sản, nhân viên kinh doanh lập giấy đăng ký theo mẫu ;

– Đối với khách hàng có nhu cầu bán, chuyển nhượng bất động sản, nhân viên kinh doanh lập giấy đăng ký theo mẫu;

– Đối với khách hàng có nhu cầu thuê bất động sản, nhân viên kinh doanh lập giấy đăng ký theo mẫu;

– Đối với khách hàng có nhu cầu cho thuê bất động sản, nhân viên kinh doanh lập giấy đăng ký theo mẫu;

– Đối với khách hàng có nhu cầu tư vấn, môi giới đầu tư, nhân viên kinh doanh lập giấy đăng ký theo mẫu;

Căn cứ vào mức độ phức tạp của thông tin về bất động sản, nhân viên kinh doanh hẹn khách hàng thời gian trả lời về việc chấp nhận giao dịch hay không.

4.  Thẩm định thông tin khách hàng cung cấp

Nhân viên kinh doanh chuyển toàn bộ hồ sơ đã lập và tiếp nhận từ khách hàng cho bộ phận Pháp chế. Bộ phận Pháp chế căn cứ theo hồ sơ nhận được, tiến hành thẩm định thông tin về bất động sản, ghi rõ kết quả thẩm định và ký xác nhận tại trang sau theo mẫu.

Nhân viên kinh doanh liên hệ lại với khách hàng:

+ Trường hợp bất động sản của khách hàng không được phép giao dịch hoặc quảng cáo: thông báo và nêu rõ lý do cho khách hàng.

+ Trường hợp bất động sản hợp lệ: liên hệ với khách hàng để thu thập thêm các thông tin nếu cần thiết, ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ với khách hàng.

5.  Ký hợp đồng

Sau khi chắc chắn về khách hàng, nhân viên kinh doanh thương thảo với khách hàng, báo cáo Trưởng phòng Kinh doanh trình Tổng Giám đốc Công ty (hoặc Phó Tổng Giám đốc theo ủy quyền của Tổng Giám đốc) ký hợp đồng dịch vụ.

Hợp đồng dịch vụ được soạn theo mẫu qui định:

+     Đối với hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản, sử dụng mẫu

+     Đối với hợp đồng tư vấn, môi giới đầu tư, sử dụng mẫu

+     Đối với hợp đồng quảng cáo và niêm yết thông tin, sử dụng mẫu

+     Đối với hợp đồng cho thuê căn hộ, sử dụng mẫu

+     Đối với hợp đồng mua bán căn hộ

Sau khi hai bên ký kết hợp đồng, nhân viên kinh doanh nộp 01 bản lưu cho bộ phận Hành chính – Pháp chế, lưu 01 bản để triển khai thực hiện.

6.  Thanh toán

Nhân viên Kinh doanh hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục thanh toán theo quy định của Sàn giao dịch và hợp đồng đã ký kết tại phòng Kế toán.

7.  Triển khai hợp đồng

Các bộ phận nghiệp vụ liên quan triển khai theo hợp đồng:

–     Đưa thông tin quảng cáo lên niêm yết tại Sàn giao dịch và website

–     Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu

–     Tìm kiếm bất động sản phù hợp với hợp đồng đã ký.

–      Đôn đốc khách hàng thanh toán theo đúng tiến độ cam kết.

Trong quá trình triển khai hợp đồng, nhân viên kinh doanh phải thường xuyên giữ liên lạc với khách hàng để trao đổi thông tin.

8. Thanh lý

Khi kết thúc thời hạn ghi trên hợp đồng, nhân viên kinh doanh liên hệ với khách hàng để tiến hành các thủ tục thanh lý:

– Gia hạn thêm đối với các hợp đồng quảng cáo;

– Thông báo nếu không tìm được bất động sản hoặc khách hàng theo hợp đồng;

– Thông báo và hoàn tất các thủ tục thanh toán nếu đáp ứng được các yêu cầu trong hợp đồng với khách hàng;

– Đề nghị khách hàng ký Giấy xác nhận đã hoàn thành cung cấp dịch vụ mẫu

9.  Báo cáo, lưu hồ sơ

Nhân viên kinh doanh báo cáo định kỳ với Trưởng phòng hoặc báo cáo đột xuất nếu cần xin ý kiến giải quyết.

Bộ phận lễ tân định kỳ báo cáo về tình hình thực hiện việc giải quyết các yêu cầu của khách hàng đã tiếp nhận.

Cuốn cẩm nang bao gồm hai phần: 

I. KỸ NĂNG BÁN HÀNG

1. Chức năng – Nhiệm vụ của nhân viên kinh doanh bất động sản

2. Những tố chất cần có của nhân viên kinh doanh bất động sản

3. Phong cách và các kỹ năng giao tiếp

4. Các bước của một quy trình bán bất động sản chuyên nghiệp

II. QUY TRÌNH BÁN HÀNG

1. Sơ đồ Quy trình bán bất động sản tại chủ đầu tư

2. Diễn giải Quy trình

[ess_grid alias=”moi gioi bds(bv)”][/ess_grid]