Chung cư phúc thịnh có quy mô thiệt lớn, với 6 tòa nhà

Quy mô chung cư phúc thịnh tower rất lớn, với nhiều chức năng