Môi giới bất động sản có vai trò rất to lớn thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản.

Vai trò của môi trường bất động sản trong thị trường bất động sản

vai trò của moi gioi bat dong sanMôi giới bất động sản góp phần hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản, cung cấp dịch vụ của thị trường bất động sản và bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, kinh doanh bất động sản và người dân.

Thông qua điều tra thị trường mà tìm hiểu các yêu cầu tiềm năng của thị trường, dự báo hành vi, sở thích, phong trào và thị hiếu của khách hàng tiềm năng để giúp các nhà đầu tư định vị thị trường đúng đắn. Thông qua các hoạt động quảng cáo, tuyên truyền để thu hút các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản.

Trợ giúp người đầu tư phát triển từ lúc lập kế hoạch phát triển các hạng mục cho đến lúc hoàn thành việc tiêu thụ, thực hiện được mục tiêu thu lợi nhuận; Trợ giúp người đầu tư kinh doanh bất động sản nhà, tìm mua bất động sản có vị trí, giá cả, diện tích, đặc điểm kiến trúc … hợp yêu cầu và giúp hoàn thành thủ tục mua bán, thu xếp nguồn tài chính, giới thiệu với bên vay thích hợp, cung cấp thông tin, tổ chức gặp gỡ, làm cho cả 3 bên đều đạt được mục đích;

Nâng cao hiệu quả vận hành của thị trường bất động sản, vì hiếm khi có thị trường bất động sản cố định & tập trung, bất động sản lại là hàng hóa đặc biệt, người môi giới bất động sản giúp cho đôi bên mua bán tìm đến nhau, nhanh chóng thực hiện giao dịch thành công, nhờ đó mà thị trường bất động sản vận hành càng thêm hiệu quả;

Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản

Hoạt đông môi giới bất động sản phải tuân thủ pháp luật. Hoạt động môi giới bất động sản phải dựa trên sự công bằng, minh bạch về thông tin. Hoạt động môi giới bất động sản phải lấy lợi ích của khách hàng làm định hướng; bảo đảm lợi ích của các bên khách hàng; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa khách hàng với lợi ích của nhà môi giới.

Hoạt động môi giới bất động sản phải được thực hiện dựa trên nền tảng kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế với ý thức, trách nhiệm cao nhất. Hoạt động môi giới bất động sản phải coi đạo đức nghề nghiệp là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt toàn bộ quá trình tác nghiệp.

Tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới bất động sản vừa là 1 bên thực hiện hợp đồng trong 1 giao dịch kinh doanh bất động sản.

[ess_grid alias=”moi gioi bds(bv)”][/ess_grid]