Stt Thành phần hồ sơ Loại văn bản Đối với lực lượng vũ trang (công an, quân đội)
1 Đơn đăng ký mua nhà Bản gốc Theo mẫu
2 Giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng chỗ ở Bản gốc Người đứng đơn xin xác nhận tại cơ quan đơn vị theo Theo mẫu; Vợ hoặc chồng người đứng đơn (nếu có) phải xin xác nhận về hộ khẩu và thực trạng chỗ ở  của UBND xã (phường) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú theo Theo mẫu
3 Giấy xác nhận thu nhập Bản gốc Của hai vợ chồng và/hoặc của từng thành viên trong cùng sổ hộ khẩu. Xin xác nhận tại cơ quan đơn vị nơi từng thành viên trong gia đình đang công tác  theo Theo mẫu
4 Chứng minh nhân dân Bản sao công chứng Của hai vợ chồng đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà đã kết hôn và/hoặc của từng thành viên trong cùng sổ hộ khẩu.
5 Sổ hộ khẩu thường trú Bản sao công chứng Của vợ hoặc chồng người đứng đơn mua nhà đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà đã kết hôn và vợ hoặc chồng của người đứng đơn mua nhà có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội
6 Sổ hộ khẩu tạm trú Bản sao công chứng Của vợ hoặc chồng người đứng đơn mua nhà đối với trường hợp người đăng ký mua nhà đã kết hôn và vợ hoặc chồng của người đứng đơn mua nhà có hộ khẩu tạm trú tại Hà Nội.
7 Giấy đăng ký kết hôn Bản sao công chứng Trường hợp người đứng đơn mua nhà đã kết hôn
8 Ảnh các thành viên trong hộ gia đình Bản gốc Mỗi thành viên trong sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú nộp 01 ảnh thẻ kích cỡ (3cmx4cm). Yêu cầu ảnh để riêng trong phong bì
9 Giấy tờ ưu tiên Bản sao công chứng Quyết định thăng cấp bậc, quân hàm; quyết định bổ nhiệm vị trí công tác. Tham khảo đối tượng ưu tiên quy định tại Điều 6 quyết định 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/08/2010 của UBND TP Hà Nội.
10 Sổ bảo hiểm xã hội Bản sao công chứng Đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội và có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Để phục vụ cho việc hoàn thiện hồ sơ vay vốn ngân hàng và báo cáo cơ quan đơn vị nơi người đứng đơn mua nhà đang công tác (nếu có) . Khách hàng sau khi hoàn thiện xong hồ sơ photo tối thiểu 02 bộ hồ sơ để lưu lại. Chủ đầu tư sẽ không cho khách hàng mượn lại hồ sơ để pho to (kể từ thời điểm Chủ đầu tư nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ).

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[ess_grid alias=”ho-so-vay-von”][/ess_grid]